Dzisiaj jest: 24.10.2017, imieniny: Arety, Marty, Marcina
Firma:

UNIA

Opis:
Witamy w Unii największym Szwajcarskim Związku Zawodowym

Unia jest największym szwajcarskim związkiem zawodowym zrzeszającym 200,000 członków i członkiń pracujących w sektorze prywatnym. Dzięki około 400 układom zbiorowym pracy zawartym z różnymi pracodawcami reprezentujemy interesy przeszło 1,500,000 osób zatrudnionych w Szwajcarii.


Od 2012 roku Unia zatrudnia polskiego przedstawiciela związkowego odpowiedzialnego za polskich pracowników i pracowniczki w Szwajcarii. Dane kontaktowe do niego znajdują się po prawej stronie strony. W różnych regionach Unii zatrudniani są także polsko mówiący sekretarze związkowi: w Genewie oraz w Zurychu. W kasie dla bezrobotnych Unii w Genewie pracuje również polsko mówiący pracownik.
Unia reprezentuje interesy pracowników sektora budowlanego, przemysłu oraz usług, w tym szeroko pojętej opieki. W strukturach Unii działają także grupy polskich członków, którzy poprzez regularne spotkania wzajemnie sobie pomagają. W Unii istnieje także grupa opiekunek w Zurychu i Lugano, które w 2014 wygrały pierwszy w historii Szwajcarii strajk zagranicznych opiekunek. Link do strony grupy opiekunek znajduje się tutaj: http://www.gutepflege.ch/cee
Unia współpracuje z polską ambasadą w Bernie oraz Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych OPZZ. Dzięki naszej współpracy przygotowaliśmy w 2013 roku publikację „Praca w Szwajcarii, poradnik dla obywateli polskich” i w 2014 w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Związki Zawodowe Wsparciem dla Polaków za granicą” przewodnik „Znam swoje prawa za granicą”. Zorganizowaliśmy także wiele konferencji i spotkań z Polonią i pomogliśmy wielu polskim pracownikom. Przewodniki oraz inne ważne broszury znajdują się do pobrania po prawej stronie strony.
Link do strony ambasadyhttp://www.berno.msz.gov.pl
Link do strony OPZZhttp://www.opzz.org.pl

Najważniejsze informacje o pobycie i prawie pracy w Szwajcarii
1 maja 2011 r. Szwajcaria otworzyła rynek pracy dla obywateli polskich. Do 30 kwietnia 2014 r. obowiązywały ograniczenia w wydawaniu pozwoleń na pobyt dłuższy niż rok (pozwolenie typu B ważne do 5 lat) w postaci tzw. „kontyngentów”. Pozwolenia na pobyt i pracę krótszą niż rok (pozwolenia typu L) nie były limitowane.
Od 1 maja 2014 r. kontyngenty zostały zniesione i od tej pory polscy obywatele i obywatelki, zatrudnieni na okres dłuższy niż rok, otrzymują automatycznie pozwolenie typu B.

W lutym 2014 roku Szwajcarzy w referendum postanowili wprowadzić ograniczenia w napływie obcokrajowców. Ograniczenia te dotyczyć będą również polskich obywateli. Rząd Szwajcarii ma trzy lata na wprowadzenie w życie postanowień referendum. Więcej informacji dotyczących implementacji referendum można znaleźć u polskich przedstawicieli Unii oraz w polskiej ambasadzie.
Pracownicy zatrudnieni w Szwajcarii mają prawo do warunków pracy i płacy typowej dla danej branży i regionu. W Szwajcarii nie ma ogólno-obowiązującej płacy minimalnej. W poszczególnych branżach zawierane są układy zbiorowe gwarantujące płacę minimalną i regulujące warunki pracy. Układ zbiorowy pracy (po niemiecku GAV, francusku CCT, włosku CCL) stanowi swego rodzaju umowę zawieraną przez związki zawodowe z pracodawcami bądź organizacjami pracodawców. Jego postanowienia dotyczą bezpośrednio warunków pracy osób zatrudnionych w Szwajcarii.

Większość branż i około 50 procent pracowników objęta jest regulacjami układów zbiorowych pracy. Ponieważ Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej postanowienie układów zbiorowych pracy dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich kraj pochodzenia. Dotyczą więc także pracowników i pracowniczki zatrudnione przez polskie firmy i oddelegowane do pracy w Szwajcarii. Branże objęte układami zbiorowymi zawartymi przez Unię to m.in. budownictwo, hotelarstwo, gastronomia, opieka.
Większość branż i około 50 procent pracowników objęta jest regulacjami układów zbiorowych pracy. Ponieważ Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej postanowienie układów zbiorowych pracy dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich kraj pochodzenia. Dotyczą więc także pracowników i pracowniczki zatrudnione przez polskie firmy i oddelegowane do pracy w Szwajcarii. Branże objęte układami zbiorowymi zawartymi przez Unię to m.in. budownictwo, hotelarstwo, gastronomia, opieka.

Postanowienia układów zbiorowych pracy są przez związki zawodowe okresowo negocjowane i mogą ulegać zmianom. Dlatego też warto upewnić się czy wysokość wypłacanego wynagrodzenia odpowiada obowiązującemu w danym momencie minimum. Wykaz aktualnych układów zbiorowych zawartych przez Unię dostępny jest na stronie http://www.gav-service.ch. Wykaz wszystkich układów zbiorowych dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.seco.admin.ch.

Dlaczego warto wstąpić do związku?
Osoby, które pracują tam gdzie istnieje związek zawodowy zarabiają więcej. Układy zbiorowe pracy zawierają lepsze postanowienia niż ustawodawstwo pracownicze. W budownictwie dzięki dużemu uzwiązkowieniu, pracownicy mogą przechodzić wcześniej na emeryturę w wieku 60 lat. W przypadku gdy organizacja pracodawców danej branży nie istnieje dopuszcza się możliwość zawierania układów zbiorowych z rządem tzw. normalnych układów zbiorowych NAV po niemiecku i CTT po francusku. Dzięki temu rozwiązaniu i działalności Unii, od roku 2011 osobnym układem zbiorowym uregulowana została praca osób zatrudnionych do wykonywania opieki w domu (więcej o tej branży w broszurze po prawej stronie).
Członkowie Unii otrzymują dofinansowanie do kursów zawodowych i językowych – Unia pokrywa 50 procent kosztów kursów językowych i zawodowych do kwoty 500 CHF do 1000 CHF (w zależności od regionu)  rocznie. Istnieją również kursy całkowicie darmowe dla członków i członkiń, organizowane przez Instytut związkowy Movendo. Link do kursów znajduje się tutaj: http://www.movendo.ch.
Członkowie otrzymują bezpłatną pomoc prawną włącznie z prowadzeniem sprawy przed sądem. Co do zasady członkowie maja prawo do całkowitej ochrony prawnej tylko w przypadku, jeśli konflikt z pracodawca pojawił się po minimum trzech miesiącach od wstąpienia do związku.  W sprawach  grupowych oraz dumpingu socjalnego tej zasady się nie stosuje.
Członkowie Unii są wreszcie lepiej poinformowani. Prawo pracy zmienia się relatywnie szybko, również jeśli chodzi o coroczne podwyżki, dlatego członkowie związku  znają swoje prawa i obwiązki pracownicze. 
Tam gdzie istnieje układ zbiorowy pracy, pracownicy odprowadzają składki na fundusz parytacyjny (komisje dwustronną) czyli na związki zawodowe i organizacje pracodawców. Płacą więc pośrednio na działanie związków nie korzystając z przynależności do nich. Dlatego warto się zapisać do związku i korzystać z usług oferowanych przez Unię. Na odcinku wypłaty można sprawdzić jaka kwota jest odprowadza na ten fundusz. To potrącenie różnie się nazywa np. w niemieckojęzycznej części : GAV, Parifound czy też fundusz edukacyjny i  wynosi około 1 procenta wynagrodzenia. W większości przypadków Unia zwraca swoim członkom, całość sumy potrąconej z wynagrodzenia na ten fundusz.
Najważniejsze informacje o Unii
Unia reprezentuje pracowników w ponad 100 branżach zorganizowanych w czterech sektorach: budownictwie, przemyśle, rzemiośle oraz usługach.
Unia posiada 14 regionów takich jak Aargau, Bern, Biel Seeland/ Solothurn, Freiburg, Genève, Neuenburg, Nordwestschweiz, Ostschweiz Graubünden, itd.
Większość regionów jest podzielona na geograficzne sektory. Regiony i sektory kierowane są z 100 biur sekretariatów Unii. Unia zatrudnia przeszło 900 pracowników i pracowniczek.
Unia posiada największe kasę dla bezrobotnych w Szwajcarii. W sumie 30 procent wszystkich świadczeń dla bezrobotnych w Szwajcarii jest wypłacanych przez kasę dla bezrobotnych Unii.

Kontakt
Adam Rogalewski
Tel 00 41 79 535 74 10
Unia Zentral
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15

Artur Bienko
Tel 00 41 79 652 9937
Unia Genève
5 ch. Surinam
Case postale 288
1211 Genève 13
Kontakt
UNIA
ul. Genève, Bern Zürich ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Opinie:
0
Dodaj opinię o firmie
Brak opinii o tej firmie!
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.