Dzisiaj jest: 12.12.2017, imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Regulamin

Regulamin określający zasady świadczenia usług dostępnych na stronie internetowej Ogłoszenia24. ch   

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Serwis,Portal,Ogłoszenia24. ch – oznacza internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Ogłoszenia24. ch, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dostępny w domenie internetowej Ogłoszenia24. ch.

Użytkownik– osoba korzystająca z usług dostępnych w serwisie.

Konto- przydzielone danemu użytkownikowi identyfikowany, dostęp do serwisu za pomocą loginu lub adresu e-mail, za pomocą której użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z usług w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Regulamin- niniejszy regulamin korzystania z serwisu Ogłoszenia24. ch

 • ogólne zasady korzystania z serwisu
 • rodzaje ogłoszeń/usług dodawanych w Serwisie
 • założenia konta użytkownika
 • zamieszczania, edycja i aktywacja ogłoszeń
 • określenia dopuszczających treści ogłoszeń
 • kolejności wyświetlania ogłoszeń
 • zgłaszania i rozpatrywania reklamacji
 • odstępowania od zawartych umów
   

Postanowienia ogólne

1. Serwis umożliwia użytkownikom publikowanie w sieci internetowej bezpłatnych ogłoszeń oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Serwisu.

2. Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne.

3. Ogłoszenia24. ch jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania usługi.

4. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.

5. Użytkownik może edytować treść Ogłoszenia w trakcie emisji, a także usunąć Ogłoszenie z serwisu.

6. Po zawarciu umowy (Rejestracji), Serwis przekazuje użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia.

7. Po upływie okresu publikacji, ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie.

8. Użytkownik zgadza się na publikację dodanego ogłoszenia w serwisie i zezwala i upoważnia serwis na dokonanie publikacji treści ogłoszenia, w których mogą składać się: teksty, zdjęcia, filmy, prezentacje i inne elementy wchodzące w jego treść.
9. Serwis O
głoszenia24. ch chroni dane użytkownika zgodnie z dokumentem "Ochrona prywatności" stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod adresem Ogłoszenia24. ch.


Zakres Usług

W celu zamieszczenia ogłoszenia użytkownik powinien:

1. Wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu oraz wpisać treść ogłoszenia.
2. Potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi.
4. Dokonać aktywacji ogłoszenia.
5. Usługi ogłoszenie standardowe jest bezpłatne.
6. Umowa o świadczeniu usługi zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi wynoszący, co oznacza, że od chwili zawarcia umowy ogłoszenie jest publikowane przez
podany okres: 3/ 7/ 14/ 30/ 60/ 90 dni.

 

Konto Użytkownika

1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia wymaga utworzenia Konta.

2. Dostęp do Konta użytkownik po podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła. Wszelkie czynności dokonuje jedynie zalogowany Użytkownik.
3. Zakładając Konto użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu.

4. Zakładając Konto użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.
5. Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z usługi „powiadamiacz”, polegającej na powiadamianiu użytkownika na podane adresy e-mail o nowych ogłoszeniach w serwisie.

6. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu powiadamiacza e-mail.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto i tym samym rozwiązać umowę z serwisem.
Odpowiedzialność 

1. Serwis Ogłoszenia24. ch nie ponosi odpowiedzialności za treśći dodawanych ogłoszeń.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i zdjęć i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

3. Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada wyłącznie i tylko użytkownik, który je zamieścił.

4. Serwis nie bierze udziału w ewentualnych sporach powstałych pomiędzy kupującym a sprzedającym.

5. Serwis nie odpowiada za przerwy w dostępie do usługi generowania ogłoszeń spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych lub pracami konserwacyjnymi Systemu i systemów firm trzecich.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania ogłoszenia lub innych usterek technicznych.
7. Serwis ograniczony jest do wysokości opłaty poniesionej za
nieopublikowania danego ogłoszenia.
8. Serwis ma prawo do blokowania/kasowania
ogłoszeń o treściach obraźliwych lub nie zgodnych z prawem.
9. Serwis nie przewiduje wyszukiwania linków do ogłoszeń i przesyłania linków zamawiającemu usługę.

10. Jeżeli ze względów niezależnych od Serwisu ogłoszenie w którymś wybranym portalu nie może być dodane zastrzegamy sobie dodanie ogłoszenia do innego portalu tego typu.

 • Użytkownikom dozwolone jest zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie Ogłoszenia24. ch na warunkach określonych powyżej.

 • Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

 • Użytkownik wyraża bezterminową zgodę na nie odpłatne ich wykorzystywanie.

Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie użytkownik oświadcza, że nie naruszają one przepisów prawa, ani nie sa prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku,
a użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie Skarbek.ch.


Warunki wykonania usługi/dodawanie
ogłoszeń
1. Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia.
2. Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane.
3. Korzystania z serwisu jest tylko dozwolone, zgodnie z prawem i regulaminem serwisu.
4. Moderator w przypadku uznania, że treść ogłoszenia jest niezgodna z regulaminem, narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie nie podając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.
5. Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w serwisie nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
6. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich.
7. O
głoszenia24. ch zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub zablokowania dostępu do ogłoszeń naruszających treść zdań poprzedzających.

Przy wyborze treści i formy ogłoszenia użytkownicy powinni kierować się poniższymi regułami:


Tytuł ogłoszenia:

 • powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi
 • nie może zawierać adresów www
 • nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów

Opis ogłoszenia:

 • może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www- użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu
 • nie może zawierać treści reklamowych
 • nie może zawierać samego adresu www
 • powinien być, jak najbardziej szczegółowy
 • powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi
 • musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane
 • ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów muszą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę i organizację lub związek, do którego należy właściciel hodowli, w przeciwnym serwis może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie.
Zdjęcia
1. Muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę.
2. Nie mogą zawierać adresów www z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących usług. Nie mogą przedstawiać samych znaków firmowych, plików graficznych lub wizytówek.
3. Zdjęcia w serwisie użytkownik oświadcza, że nie naruszają one przepisów prawa, ani nie sa prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia zdjęć w serwisie Skarbek.ch.
 
Serwis nie może być wykorzystywany do
1. Dystrybucji materiałów chronionych przez międzynarodowe prawo, prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na dozwolony użytek (prywatny lub publiczny), dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym.
2. Zamieszczania ogłoszeń oferujących lub informujących o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych, organów ludzkich.
4. Zamieszczania ogłoszeń dotyczących działań naruszających ustawę o ochronie zwierząt, w szczególności ogłoszeń dotyczących zakazanego przez ustawę.
5. Dane kontaktowe użytkowników serwisu służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji.
6. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione!
7. Oprócz treści ogłoszenia użytkownik zobowiązany jest podać poprawne dane kontaktowe umożliwiające kontakt oraz przekierowanie ewentualnych zapytań wpływających do Serwisu zainteresowanego ofertą z użytkownikiem. W związku z tym Użytkownik zgadza się na jawną publikację tych danych w  treści ogłoszenia w serwisie Skarbek.
 
Wyświetlanie ogłoszeń
 • Ogłoszenia w serwisie prezentowane są w kolejności dodania ich do serwisu.
 • Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń dodanych wczoraj. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.

Reklamacje
1. Użytkownik serwisu ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez serwis świadczonej mu usługi.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail, przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację.
3. Ogłoszenia, okres emisji oraz uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, serwis zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Reklamacje należy zgłaszać przez formularz kontaktowy w serwisie Ogłoszenia24. ch.
6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowego jej zgłoszenia przez użytkownika.
 
Prawo odstąpienia od umowy
1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdej chwili.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez wykasowanie konta w serwisie.
 
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 01.01.2017.
2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym do umów zawartych przed zmianą stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Regulamin dostępny jest w Serwisie Ogłoszenia24. ch od 01.01.2017.
4. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.
5. Za datę złożenia zamówienia usługi przyjmuje się datę dodania ogłoszenia w Serwisie. O zmianie Regulaminu Skarbek.ch poinformuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik może odmówić jej akceptacji w takim przypadku Konto użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany nowego Regulaminu.
6. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
7. Akceptując  Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

www.ogloszenia24.ch
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.